Şeffaflık Raporu

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2020 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2019 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2018 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2017 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2016 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2015 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuzun Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) denetimine yetkisi olmakla birlikte 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemi içerisinde KAYİK denetimi gerçekleştirmediği için, 2014 yılı için şeffaflık raporu hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.