Özel Uzmanlık Gerektiren Hizmetler ve Denetimler

İç Denetim ve Kontrol
Müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

Hile Denetimi
Hilenin, belge ve kayıtlar üzerinde bilinçli olarak yapılması nedeniyle muhasebe sistemi içinde kendiliğinden ortaya çıkarılması beklenemez. Aksine, bilerek yapılması nedeniyle tespit edilip ortaya çıkarılması son derece güç bir durumdur. Bu uzmanlık gerektiren bir iştir ve şirketlerin dışardan bağımsız denetim desteği alması önerilir.
Hile riskine karşı en önemli mücadele hilenin önlenmesi yöntemidir. Şirketlere hile riskinin önlenmesine ve hile yapanların caydırılmasına yönelik çözümler sunmaktayız.

Uygunluk Denetimi
Bir şirketin tüm birimlerinde, şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali mevzuata ve diğer kanunlara tüm operasyon alanlarında, uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir.

Faaliyet Denetimi
Faaliyet denetiminde; işletme politikalarını gerçekleştirmek ve işletme amaçlarına ulaşma yolunda, işletme tarafından gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, başarısı ve etkinliği değerlendirilir.

Finansal Durum Tespiti (Due Diligence)
Devredilmesi veya satın alınması düşünülen bir şirket için hazırlanacak durum tespit raporu o şirketin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyar. Bu özel amaçlı rapor hazırlanmadan devir veya alım kararı verilmemelidir.
Firmalarını sorunsuz bir şekilde devretmeyi düşünen ve satış sürecinde potansiyel alıcıların sorun olarak görebileceği hususları önceden belirleyip bu sorunlara zamanında çözüm bulmak isteyen şirketler hizmetlerimizden faydalanabilmektedir.
Potansiyel alıcı olarak bir şirkete yatırım yapmak isteyen şirketler, verdiğimiz bu hizmet sayesinde satın alınacak şirketin bilgilerini detaylı bir şekilde görmesini ve daha bilinçli hareket etmesini sağlayacaktır.