Bağımsız Denetim Hizmetleri

Finansal tabloların denetim sürecinin bir parçası olarak, finansal tablo kullanıcılarına güvenilir, şeffaf ve tutarlı bilgi sağlamak amacıyla aşağıda bahsedilen hizmetleri sunmaktayız:

- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) belirlemiş olduğu standartlar kapsamında denetim (TMS, TFRS, TDS)
- Konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların hazırlanması
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kapsamındaki kuruluşların denetimi
- Tarımsal üretici birliklerinin denetimi