Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Şirketlerin, kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışıyla, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı olarak yönetilmesi kalıcılık ve sürdürülebilir şekilde büyümelerine katkı sağlayacaktır. Şirketlerin faaliyetlerini nesilden nesile aktarabilmesi için müşterilerimize aşağıdaki başlıklar altında kapsamlı hizmetler sunmaktayız:

- Üst yönetim yapılandırması
- Aile anayasasının hazırlanması
- Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
- Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
- Rol ve sorumlulukları içeren görev tanımlarının hazırlanması
- İç kontrol sistemlerine ilişkin iyileştirme alanlarının tespiti ve iyileştirme önerilerin geliştirilmesi